Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4358

Authors: Ruixin Liu, Jie Hong, Xiaoqiang Xu, Qiang Feng, Dongya Zhang, Yanyun Gu, Juan Shi, Shaoqian Zhao, Wen Liu, Xiaokai Wang, Huihua Xia, Zhipeng Liu, Bin Cui, Peiwen Liang, Liuqing Xi, Jiabin Jin, Xiayang Ying, Xiaolin Wang, Xinjie Zhao, Wanyu Li, Huijue Jia, Zhou Lan, Fengyu Li, Rui Wang, Yingkai Sun, Minglan Yang, Yuxin Shen, Zhuye Jie, Junhua Li, Xiaomin Chen, Huanzi Zhong, Hailiang Xie, Yifei Zhang, Weiqiong Gu, Xiaxing Deng, Baiyong Shen, Xun Xu, Huanming Yang, Guowang Xu, Yufang Bi, Shenghan Lai, Jian Wang, Lu Qi, Lise Madsen, Jiqiu Wang, Guang Ning, Karsten Kristiansen & Weiqing Wang


Source: Nature Medicine